Alpha-cursus

Alpha-cursus
De cursus is begonnen met 3 deelnemers. Met hen hebben we besproken om het eten als kennismaking te laten vervallen. Er wordt nu dus geen beroep op u gedaan voor het koken. Wel hopen we dat u ons blijft ondersteunen met uw gebed voor de deelnemers en het team.

Evangelisatie-commissie