Alpha Cursus

Het is mooi dat er deze maanden weer een Alpha Cursus wordt gegeven in Sliedrecht. Dinsdag 21 maart mag ds. Vastenhout ook er een steentje aan bijdragen. We gaan dan, na eerst samen gegeten te hebben, nadenken over de vraag hoe God ons leidt in het leven.
Laten we (blijven) bidden om gezegende bijeenkomsten, die voor de deelnemers het
zicht op wie God ook voor hen wil zijn zal vergroten en verdiepen.