Alpha Nieuws!

De vakantie is begonnen. Vakantie: een mooie tijd voor bezinning.
Waarom leef ik eigenlijk?  Wat geloof ik nu eigenlijk?  Hoe kan ik vrienden, buren
of familie kennis laten maken met het christelijk geloof?
Na de zomervakantie start er weer een alpha-cursus. 
Op elke dinsdagavond vanaf  17 september tot 10 december 2013.
In 12 avonden en een weekend behandelen we de basis van het christelijk geloof.
Iedereen is welkom! Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen
met:  Marco Heijstek tel. 412322 of per email: marcoheijstek@gmail.com