Ambtsdragersverkiezing

Wat een vreugde in de broederkring vorige week vrijdagavond. Vijf van de zeven verkozen ambtsdragers kregen de vrijmoedigheid om de roep van de gemeente positief te beantwoorden. Bovenal mochten we persoonlijk en in de dienst God danken voor Zijn trouw.

Wijk 3

Het betreft in de vacature voor ouderling W.J.H. (Werner) Smits, als evangelisatie-ouderling A.J. (Arie-Jan) Huisman en als ouderling-ouderenpastoraat P. (Piet) Groeneveld. Het College van Kerkrentmeesters mag als afgevaardigden van onze wijk de ouderlingen-kerkrentmeesters C.I. (Kees) van Hattem en A. (Arie) Teeuw verwelkomen na de bevestiging. We zullen u nader informeren wanneer we opnieuw verkiezingen uitschrijven voor de nog openstaande vacatures voor blokouderling en diaken. Broeders J.A. (Jaco) Stremler en C. (Cor) Stoker hebben deze ambten nu niet kunnen aanvaarden. Voor beiden mocht het gebed om rust op het genomen besluit klinken.

Wijk 4

Dankbaar zijn we dat de broeders Hans Stam en Anne Leenman hun verkiezing mochten aanvaarden. Welkom in de kring van de kerkenraad!

Br. Herman Mulder kon dat niet, hem wensen we de rust van God toe!

We hopen dat a.s. zondag 21 november ds. Brouwer in beide avonddiensten op beroep kan preken.

De beslissingsdatum van het beroep is uiterlijk donderdag 2 december. Wij vragen u het beroepingswerk en de gezondheid van ds. Brouwer en zijn gezin op te dragen in uw voorbede.