Ambtsdragersverkiezing

Alle gekozen broeders voor de openstaande vacatures in de wijkkerkenraden 3 en 4 hebben hun verkiezing aanvaard!

Voor wijk 3 zijn dit in de vacature:

– jeugdouderling  :  M.J.C. (Marco) Maasland, Rembrandtlaan 40;

– blokouderling 1 :  A.J. (Arjan) Struijk, Merwestraat 44;

– blokouderling 2 :  J. (Koos) Meerkerk, Rondo 428.

Voor wijk 4 is dit in de vacature:

– blokouderling    :  C. (Chris) Kornet, Overlaat 18.

De bevestiging van de ambtsdragers zal D.V. zondag 11 juli in de avonddienst plaatsvinden.