Ambtsdragersverkiezingen en beroep

Bid u om Gods leiding voor de broeders die na de verkiezingsavond het kerkgebouw met opluchting, teleurstelling of een roep uit de gemeente hebben verlaten? Wij zien uit naar het antwoord dat we van hen tegemoet mogen zien en bidden dat onze broederkring spoedig weer compleet mag zijn!

Daarnaast is u zondag bekend gemaakt dat de kerkenraad voornemens is een beroep uit te brengen op ds. J. Brouwer te Veen. Als er vandaag geen bezwaren zijn ingediend, zal de beroepsbrief vanavond (op vrijdag 5 november) bij ds. Brouwer worden gebracht. Het beroep zal ingaan op donderdag 11 november. Op zondag 21 november hoopt ds. Brouwer in beide avonddiensten op beroep te preken.

De beslissingsdatum van het beroep is uiterlijk donderdag 2 december. Wij vragen u ook het beroepingswerk en ds. Brouwer en zijn gezin op te dragen in uw voorbede.