Ambtsdragersverkiezingen wijken 1 en 2

Beide wijkkerkenraden hebben in wijkeigen vergaderingen gebeden om licht van de Heer op de weg die zij moesten gaan. Zoals bekend waren nog diverse vacatures te vervullen.
Na uitvoerig beraad zijn de volgende broeders en zusters door wijkkerkenraad 1 in het ambt van ouderling benoemd:
• zr. Elsa Hogendoorn-Vonk;
• br. John van der Zouwen.
Naast hen is op verzoek van de Algemene Kerkenraad in het ambt van ouderling benoemd:
• br. Pieter Vlot.
Het is de bedoeling dat laatstgenoemde in de vergadering van januari tot scriba van de Algemene Kerkenraad zal worden gekozen in de vacature die ontstaat door het aftreden van br. Dick van ’t Hoff. Terzijde: volgens de regeling van de plaatselijke gemeente zal in de vacature van preses, een positie die nu bekleed wordt door br. Wim Dunsbergen, worden voorzien door een vanuit wijk 3 of 4 afgevaardigde ouderling.
Wijkkerkenraad 2 ging over tot de volgende benoemingen in het ambt van ouderling:
• br. Hans Baars;
• zr. Ellen Stierman-van Kleef;
• zr. Els Nederveen-de Zeeuw.
Als ouderling-ouderenpastoraat werd benoemd:
• zr. Paula Wagenmakers–van der Leeden.
En als ouderling-scriba:
• br. Peter Honkoop.
Wij dragen de benoemden op aan de Heer, onze God. Moge Hij hun de weg wijzen die zij moeten gaan. Als zij die gaan, zal de zegen van de Heer op hun beslissing rusten. We roepen de gemeente op deze broeders en zusters in de persoonlijke gebeden te gedenken en hun ook van meeleven te doen blijken.
Ds. G.J. Mink