Ambtsdragerverkiezingen

In de vergadering van lidmaten die afgelopen woensdag,  28 oktober, werd gehouden, werd in de vacature van P. Alblas gekozen tot ouderling, de heer L.J. de Jonge.

Uiterlijk vrijdag 6 november zal hij zijn beslissing bekend maken. Wij bevelen hem, maar ook br. R.J. Paauwe, die niet gekozen werd, aan in uw voorbede.