Ambtsdragerverkiezing wijk 1

Op 12 oktober is er een kerkenraadsvergadering gehouden met als enige onderwerp de benoeming van ambtsdragers in de vacatures die ontstaan aan het eind van het jaar. Er zijn door verschillende gemeenteleden namen ingediend; deze zijn meegenomen bij het samenstellen van de lijst. Voor twee vacatures is een lijst met 10 handtekeningen ingediend; deze namen zijn direct op de lijst geplaatst.
Hieronder de lijst zoals deze door de kerkenraad is samengesteld:
Ouderling:
Vacature Jacques van de Vlist:  Albert de Jong;
Vacature Samuel Juch: Willy Schouwenburg; (aanbevolen door 10 gemeenteleden)
Vacature Bart Mijnster: Heleen Vermeer;
Vacature Willem ’t Jong (ouderenpastoraat): Elly de Regt;(aanbevolen door 10 gemeenteleden)
Vacature Nico Leerlooijer (jeugdouderling): Annemieke Faro;
Vacature Marco Heijstek (evangelisatieouderling): Robert Jan Gort.
Diaken:
Vacature Arjan den Otter: Frits van der Kooij;
Vacature Jan de Koning: Gerbert Heijkoop;
Vacature Sjoerd Wiersma: Gijs Griffioen.
Aanstaande zondag worden de namen afgekondigd en in de week erna zullen de benoemden beslissen of zij het ambt aanvaarden. Dit wordt de week daarna afgekondigd in de diensten. We wensen de benoemden van harte Gods zegen bij het nemen van de beslissing en vragen de gemeente om hen op te dragen in het gebed.