Andere leiding van kringen wijk 2 door vertrek ds. Groen

Uit de kerkenraad

In de vergadering van de wijkkerkenraad van 14 november is besloten de kringen
die werden geleid door ds. Groen anders onder te brengen.
Een uitzondering daarop vormt de “grote” bijbelkring die tot eind van het seizoen
blijft vergaderen o.l.v. ds. Groen.
De belijdeniscatechese zal worden voortgezet in samenhang met de groep vanuit
wijk 1 en zal worden geleid door ds. Tanghé. Ook zal ds. Tanghé de begeleiding
van de huiscatechese op zich nemen, in samenwerking met coördinator jeugdouderling
Krijn Schep.
De 25+-kring wordt tot het moment dat een nieuwe predikant aantreedt in wijk 2
geleid door Peter van Wijk.
Wij zijn blij met zijn aanbod om dit stuk werk op zich te nemen. Verder danken
wij ds. Tanghé voor zijn bereidwilligheid veel werk uit handen van de wijkkerkenraad
te nemen.

Wij rekenen op uw aller medewerking en blijvende aanwezigheid in de bijeenkomsten
van de genoemde kringen.

Namens wijkkerkenraad 2,
 Gert de Bruin, scriba
 Ad de Waard, voorzitter