AOW (Alternatieve Opening Winterwerk) 2020-2021 – een terugblik

Twaalf bezigheden hadden we, we dachten: ‘t loopt vanzelf!
Corona zei: géén barbecue! Toen waren er nog elf.
Elf dingen bleven over, ja met alle pret van dien.
Maar voetbal werd ook weggestreept – toen waren er nog tien.
Tien mooie mensmagneten bleven over, wat een zegen!
Tot Kids&Fun geschrapt werd, want toen waren er nog negen…
Negen activiteiten stonden trapp’lend in de wacht.
Toen ging ook het terras eraan – en waren er nog acht.
Acht startersavonturen, nou, daar kon men wel mee leven.
Maar ook de volleybal liep leeg – toen waren er nog zeven.
Zeven evenementen nog – maar niemand leed aan stress.
De KB-band werd afgezegd – toen waren er nog zes.
Zes dingen bleven over voor ons kerk’lijk tijdverdrijf.
Ook ‘t kampvuur viel in ’t water, en toen waren er nog vijf,
Vijf Winterwerken op de lijst nog, leuk en o zo fier!
De vroege vogels vlogen niet, toen waren er nog vier…

Vier topevenementen stonden toen nog op de rol.
De fietsers… fietsten vrolijk uit – en hadden reuzelol!
En nog drie onderdelen lieten zich door niets verstoren:
Ruim twintig man in ’t leer vertrok op ronkende motoren
En wat te denken van de quiz, aan jong en oud geboden?
Ook die ging door, ‘t RIVM had hem dus niet verboden.

Ach, al met al, zo blijkt maar weer, heeft men niets in de hand
Veel van ’t geplande ging niet door, ontglipte ons als zand.
Maar God zij dank! Want ’s zondags klonk vanuit de houten broek
Zijn Woord opnieuw, en ópen ging dat allermooiste Boek
Waarvan de Schrijver leeft en nodigt, ons Zijn vriendschap biedt.
Wie ’t winterwerk met Hém begint, heeft Hoop in het verschiet!

De Commissie OWW 2020