Archiefbeheer

Voor het bijhouden en verder uitbouwen van het kerkelijk archief van onze gemeente, dat zich in het Dienstgebouw bevindt, is al gedurende een aantal jaren de heer Kees Blokland actief. Om voortgang in de archivering te houden is dringend personele aanvulling nodig. Wij zijn daarom op zoek naar een gemeentelid, man of vrouw, die een bijdrage aan dit kerkenwerk willen leveren. Kandidaten dienen belijdend lid van onze Hervormde Gemeente te zijn, dit in verband met de vertrouwelijkheid van sommige gegevens. Mede in verband met de dit jaar te starten digitalisering van een deel van het archief verdient kennis van computer en scanner aanbeveling. Affiniteit met de geschiedenis van onze Hervormde Gemeente wordt gewaardeerd. Bij aanvang, wegens inwerken, wordt van de kandidaat verwacht op de vrijdag- en/of donderdagmorgen beschikbaar te zijn. Wilt u reageren op deze oproep neem dan contact op met de archiefbeheerder, de heer Kees Blokland, telefoon 417168. E-mail: k.blokland@chello.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ad de Waard