Archiefbeheer

Voor het bijhouden en verder uitbouwen van het kerkelijk archief van onze gemeente, dat zich in het Dienstgebouw bevindt, zijn al gedurende een aantal jaren de heer Kees Blokland en mevrouw Conny de Groot actief. Vanwege zijn gezondheid is de heer Blokland tijdelijk genoodzaakt het wat kalmer aan te doen. Mevrouw De Groot heeft aangegeven te willen stoppen met haar activiteiten in dit kader. Wij danken haar hierbij heel hartelijk voor de ondersteuning die zij heeft gegeven. Eén en ander betekent wel dat er personele aanvulling nodig is om voortgang in de archivering te houden. Wij zijn daarom op zoek naar een gemeentelid, man of vrouw, die een bijdrage aan dit kerkenwerk wil leveren. Kandidaten dienen belijdend lid van onze Hervormde Gemeente te zijn, dit in verband met de vertrouwelijkheid van sommige gegevens. De voorkeur gaat uit naar een vrouw of man uit wijk 1 of 2, zodat het contact met deze wijken is geborgd. Mede in verband met de in 2015 te starten digitalisering van een deel van het archief verdient kennis van computer en scanner aanbeveling. Affiniteit met de geschiedenis van onze Hervormde Gemeente wordt gewaardeerd. Bij aanvang, wegens inwerken, wordt van kandidaat verwacht op de vrijdag- en/of donderdagmorgen beschikbaar te zijn. Wilt u reageren op deze oproep neem dan contact op met de archiefbeheerder, de heer Kees Blokland, telefoon 417168; e-mail: k.blokland@chello.nl
Namens het College van Kerkrentmeesters, Ad de Waard