Art&Evangelie

Ontzettend dankbaar kijken we terug op twee avonden waarop 19 mensen bij elkaar zijn geweest om te bidden, Bijbel te lezen en na te denken over het weergeven van de komst van het Evangelie in Europa. (Europa is het thema van de landelijke open Monumentendag en Handelingen 16 verwijst ernaar). De afgelopen weken zijn 21 mensen daarmee aan de slag gegaan. Een bijzondere invulling van evangelisatie en discipelschap. Op
8 september is er een tentoonstelling in de Grote Kerk, waardoor mooie gesprekken met bezoekers gevoerd kunnen worden. Bidt u mee om zegen en dat dit project met Gods hulp werkelijk uit de verf mag komen?