Attenties voor vrijwilligers

Aan onze vrijwilligers willen wij laten weten dat we met ingang van dit nieuwe jaar anders willen omgaan met de verjaardagattenties. Tot op heden was het gebruikelijk dat u met uw verjaardag een kaart en een boekenbon van ons ontving. Vanuit financieel oogpunt hebben we helaas moeten besluiten om de bon dit jaar niet meer uit te delen. De verjaardagskaart blijft u wel ontvangen. Ook hiermee willen wij onze dank en waardering uiten, voor het prachtige werk wat u in onze gemeente doet.

Namens de commissie, Paul de Jager