Avond Gezin & Eredienst

In de afgelopen jaren zijn allerlei initiatieven genomen om de betrokkenheid van onze kinderen bij de eredienst te vergroten. Zo maken de kinderen van de 3+ oppas een deel van de dienst mee, zijn er op de Bid- en Dankdagen speciale themadiensten voor kinderen geweest en neemt de predikant regelmatig de tijd om de onderdelen van de dienst aan de kinderen uit te leggen. De commissie Kind & Eredienst heeft hierin een belangrijke rol. Vanuit de commissie worden voorstellen gedaan om de betrokkenheid van onze kinderen bij de eredienst te vergroten.

Het is goed dat er voldoende aandacht is voor de kinderen in onze gemeente. De eredienst is het hart van ons kerkelijk leven. We willen dat iedereen, maar in het bijzonder ook de kinderen, hierin worden betrokken. Tegelijkertijd zoeken we naar manieren om onze (jonge) kinderen door de eredienst en de activiteiten daaromheen, dichter bij Jezus te brengen. We geloven dat God in de dienst naar ons en naar onze kinderen toekomt, dat je in de dienst Hem verder leert kennen en dat je als ouderen en jongeren in Hem bent verbonden. In de gesprekken met ouders gaat het vaak ook over dit thema en het verlangen dat jouw kinderen graag naar de kerk gaan, de eredienst bewust meemaken en zich er al snel thuis mogen voelen. Maar in de praktijk is het soms anders, is het moeilijk om jouw kind te motiveren naar de dienst te gaan en er met hen over door te praten.

De commissie Kind & Eredienst en de Jeugdraad hebben in overleg met de kerkenraden voorgesteld om over dit thema een avond te organiseren. We starten de avond met een korte bezinning en een toelichting op de beleidsnotitie Kind & Eredienst. Vervolgens gaan we, vanuit de gezamenlijke wens om onze kinderen in de dienst van onze God verder te betrekken, ook met elkaar het gesprek aan. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.

Alle ouders, maar nadrukkelijk ook alle overige gemeenteleden, willen we voor deze avond uitnodigen.

Donderdagavond 3 oktober D.V.
Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur
CJMV gebouw, Stationsweg

Commissie Kind & Eredienst en de Jeugdraad HGJS.