Avondgebed uit Israël

Een betrokken gemeentelid overhandigde het volgende avondgebed uit Israël,
dat ds. J.W. Sparreboom graag doorgeeft:

Almachtige G’d, als deze dag ten einde komt, danken wij U nederig voor elke zegen, die deze dag ons gebracht heeft, voor het leven en de kracht, die U ons geschonken hebt,voor contact met mensen en vriendschap en boven alles voor Uw reddende en verheffende tegenwoordigheid.

Als wij onvriendelijk of ongeduldig zijn geweest, ongevoelig of lui, als wij vergeten hebben, of niet deden, wat U van ons vroeg, vergeef ons dan, want U weet hoe zwak en kwetsbaar wij zijn. Neem Uw Heilige Geest niet van ons, reinig ons hart met het bloed van Uw Zoon: Yeshua HaMashiach

Nu wij ons ter ruste leggen, laat ons dan voelen, dat niets ons van Uw liefde kan scheiden. Laat Uw tegenwoordigheid over ons waken in de nacht. Laat ons slapen, gewiegd in Uw vrede en de schaduw van Uw vleugels. En als wij ontwaken, laten wij dan troost vinden in de wetenschap dat U, de Bewaarder Israëls, sluimert noch slaapt.

Wilt U ook zijn met onze kinderen en kleinkinderen en ook met alle mensen die ziek, verdrietig en eenzaam zijn, zoals (…) In Uw Handen bevelen wij onze geest, onze rots en heil, in de naam van Uw Zoon Yeshua HaMashiach.
Amen