Avondmaal thuis

Avondmaal thuis
Indien u thuis het Heilig Avondmaal wilt meevieren, dan is hiervoor de gelegenheid.
U kunt zich aanmelden bij diaken Hans van der Aa (tel. 421550, e-mail: aa4@upcmail.nl). Hij komt dan a.s. zaterdagavond of zondagochtend (voorafgaand aan de dienst) bij u thuis langs om het brood en de wijn te bezorgen.