Avondmaalszondag

Volgende week zondag 6 december hopen we in onze wijken het Heilig Avondmaal te vieren. We hebben wel even geaarzeld om dit te gaan doen. Er mag tenslotte maar een zeer beperkt aantal gemeenteleden fysiek aanwezig zijn. Toch wordt heel sterk de behoefte gevoeld, niet in de laatste plaats door hen die kort geleden openbare belijdenis van hun geloof aflegden en hiermee tegelijk toegang vroegen tot het avondmaal. Dit bedoelt tenslotte ons geloof te versterken. Dat kunnen we altijd gebruiken. En zeker in deze periode. Om meer gemeenteleden in staat te stellen brood en wijn, lichaam en bloed van Christus, te ontvangen, organiseren we op zondag 6 december drie diensten: 9.30 uur, 14.00 uur (herhaling van de morgendienst) en 18.00 uur. U kunt zich via het gewone reserveringssysteem inschrijven. Door dit te doen kunnen we ongeveer 130 avondmaalgangers in de Maranatha Kerk ontvangen. Begin volgend jaar is er weer avondmaal. We kunnen ons voorstellen dan bij de inschrijving voorrang te verlenen aan hen die in december niet kunnen deelnemen.