Beamen en be-amen

Beamen
We zouden moeilijk meer zonder kunnen. Als gemeente zijn we blij met het beamen. Het lijkt erg vanzelfsprekend dat het allemaal geprojecteerd wordt. Maar dat is het niet. Er komt heel wat bij kijken. Een liturgie moet gemaakt worden door de predikant. Een presentatiemaker moet dit in PowerPoint Presentatie omzetten. Eventuele plaatjes moeten door de coördinator worden ingevoegd, de leiding van de nevendienst moet haar bijdrage inleveren, de beamist die tegelijk als cameraman fungeert, moet alles projecteren. Als je je dit realiseert, dan mag het wel een wonder heten als alles in orde is. Op deze plaats een blijk van waardering voor de inzet van velen!

Be-amen
‘Beamen’ en ‘be-amen’ zijn twee verschillende dingen. Meer nog dan ‘beamen’ is voor ons ‘be-amen’ noodzakelijk.
Op Gods beloftewoord mag ons ‘amen’ klinken. We be-amen de verkondiging van het evangelie met een lied, we be-amen wat ons van Godswege is aangezegd met de geloofsbelijdenis die we vaak zingend onderstrepen.
Nu schreef ik in het meervoud: ‘we’.
Het is het ‘wij’ van de Kerk als geheel. Maar er is ook het heel persoonlijke.
Het komt er ook op aan dat we persoonlijk ‘ja’ zeggen, ons ‘amen’ op Gods belofte in de doop laten klinken.
Het is goed in deze tijd eens na te denken of je misschien volgend seizoen aan de belijdeniscatechisatie kunt deelnemen om volgend voorjaar officieel jouw jawoord te kunnen geven. Het kan best zijn dat je wat hulp kunt gebruiken bij deze overweging. Die wil ik graag bieden. Neem gerust contact met mij op!