Bedankt namens de Kinderkerstfeestcommissie

Beste gemeenteleden,
We kijken met een dankbaar en warm gevoel terug naar het mooie en wonderlijke Kinderkerstfeest. We willen hierbij iedereen bedanken die ons geholpen hebben: de kinderen voor hun inzet bij de tableaus, de vrijwilligers voor de helpende handen en
de gemeenteleden voor de gulle gaven. Er is totaal voor Moldavië € 317,24 opgehaald
en er zijn 43 muziekinstrumenten verzameld. Zo mooi om te zien dat er zoveel mensen hebben meegedacht en meegeholpen, met name ook de Kringloop Sliedrecht.
Zij hebben veel van de instrumenten gedoneerd.
Namens de Kinderkerstfeestcommissie iedereen hartelijk bedankt!