Bedankt voor de hulp!

Ondergetekenden willen alle vrijwiligers bedanken die zich hebben ingezet bij het verwijderen en het terugplaatsen van de 3 blaasbalgen van het Naberorgel in de Grote Kerk. Als u bedenkt dat 1 balg 150 kilo weegt, was dat een zware klus. In het bijzonder bedanken wij onze oud-kerkrentmeester de heer Piet Mudde, die zich jarenlang belangeloos heeft ingezet, o.a. richting Rijksmonumentendienst, om de blaasbalgen gerestaureerd te krijgen. De blaasbalgen zijn de longen van het orgel. Deze waren in de afgelopen tien jaar niet meer in topconditie. Het orgel “hijgde” soms hoorbaar.
Het schapenleer, dat verwerkt is op de verbindingshoeken en naden van de balgen, was in de loop van de jaren poreus geworden en moest steeds vaker met tape dichtgeplakt worden om tekort aan winddruk te voorkomen. Een volledige laatste restauratie van de blaasbalgen was (waarschijnlijk) in 1954 uitgevoerd. Wij hopen als organisten dat de gerestaureerde blaasbalgen weer jaren goed functioneren en dat de lofzang gaande gehouden kan worden.
De organisten: René van den Bos, Jan Dekker,  Jaco van de Graaf, Kees Kraaijeveld,
Paul Vermeulen, Arjan Versluis en Martin Zonnenberg