Bediening sacramenten

Een maand voor het uitbreken van de coronacrisis is op zondag 16 februari de Heilige Doop voor het laatst in onze Hervormde Gemeente bediend. De ingestelde maatregelen en richtlijnen bieden sinds zondag 15 maart alleen nog de mogelijkheden om online kerkdiensten te houden en kunnen wij als gemeente niet meer op de gebruikelijke wijze samenkomen in de kerkgebouwen om de zondagse erediensten bij te wonen, het Heilig Avondmaal te vieren en de Heilige Doop te bedienen. De Viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag en de geplande doopdienst op zondag 26 april konden vanwege het coronavirus dan ook geen doorgang vinden. Volgens de jaarplanning wordt op D.V. zondag 14 juni het Heilig Avondmaal gevierd en wordt op D.V. zondag 28 juni 2020 de Heilige Doop bediend. Op dit moment is het echter nog zeer onzeker op welke momenten de Viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop zouden kunnen plaatsvinden. Als kerkenraden volgen wij de ontwikkelingen nauwlettend en wordt er verder nagedacht over kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. Wat zijn de risico’s van samenzang? Wat is mogelijk, zowel vanuit het gezichtspunt van veiligheid/hygiëne als vanuit theologisch oogpunt?

Ondanks alle geldende maatregelen is het bemoedigd om te zien en te horen hoe gemeenteleden zich inzetten en het naar elkaar omzien – met alle beperkingen die er zijn – handen en voeten geven. Wij wensen u allen sterkte en Gods zegen toe in deze moeilijke tijd.

     Ga met God en Hij zal met je zijn,

     tot wij weer elkaar ontmoeten,

     in zijn naam elkaar begroeten.

     Ga met God en Hij zal met je zijn.