Beëindiging activiteitencommissie Reflektor

In onderling overleg tussen de commissieleden van Reflektor en de Kleine Kerkenraad is besloten om de activiteitencommissie Reflektor op te heffen. In de afgelopen jaren is gebleken dat er steeds minder belangstelling kwam voor de door deze commissie georganiseerde activiteiten. Denk hierbij aan een evenement als de High tea of de wat uitbundigere evenementen als Mountainbiken, Kanoën of een ‘Wie is de mol’-avond. Gemeentebreed zijn er andere activiteiten bijgekomen, zoals het gemeentefeest. We kwamen met elkaar tot de conclusie dat er heel veel gedaan werd en wordt. Daar zijn we dankbaar voor!
Namens onze Hervormde Gemeente willen we de huidige commissie, in de personen van Hans en Dorien Baars, Rianne van Heteren en Sanne Meerkerk en met hen ook degenen die reeds eerder van deze commissie deel uitmaakten van harte bedanken voor al het werk dat is verricht in de afgelopen jaren. Als gemeente mogen we terugkijken op een mooie en vruchtbare periode, waarin God hen mocht stimuleren en bemoedigen om dit mooie werk te doen.