Beëindiging Meditatieve Momenten

Vanaf oktober zullen er geen meditatieve (en muzikale) momenten meer plaats hebben. Vanaf 1 april, toen veel in de kerk was stilgevallen of werd geminimaliseerd, werden deze via de livestream uitgezonden. Eerst vanuit de Grote Kerk en later vanuit de Maranatha Kerk. Heel wat gemeenteleden hebben in deze maanden hierop afgestemd. We weten dat deze momenten werden gewaardeerd. De uitzendingen werden door gemeenteleden vaak ervaren als een bemoediging in een verwarrende tijd. Nu echter steeds meer activiteiten in het kerkelijke leven weer voorzichtig worden opgestart, was het een goed moment om deze meditatieve momenten te beëindigen. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt wordt heel hartelijk bedankt.