Begin Catechese Wijk 3 en 4

De start van het nieuwe winterseizoen nadert met rasse schreden.
Het thema voor het startweekend is: Leven met Lef!
Op maandag 23 en dinsdag 24 september gaan de catechisaties weer beginnen.
Het is goed om met elkaar een paar afspraken te maken.
Wij, de leden van de catechesecommissie, zouden het fijn vinden als de ouders:
– hun kinderen positief stimuleren om naar de catechisatie te gaan
– de catechese in het gebed aan de Heere opdragen
Wij zouden het fijn vinden als de catechisanten:
– naar de catechisatie gaan in de wijk waarin zij wonen
– de eerste avond aanwezig zijn, zodat wij voor een goede verdeling over de
verschillende groepen kunnen zorgen
– een pen, geld voor het project en het catechisatieboekje, dat op de eerste avond
wordt uitgereikt, meenemen
– zich positief inzetten voor het Bijbelse onderwijs vanuit de kerk.
Als catecheten zien wij ernaar uit de jongeren van onze gemeente te ontmoeten.
In afhankelijkheid van de Heere hopen wij deze winter ons in te zetten voor de
geestelijke vorming van onze catechisanten.
Wij zijn altijd bereid om met u als ouders en met de catechisanten in gesprek
te gaan om de catechisatie.

De opzet van de catechese ziet er zo uit:
Table_Cat

Ter aanvulling op deze opzet willen wij u en jou graag wijzen op twee activiteiten:

1. De belijdeniscatechisatie
Zie daarvoor de berichten onder wijk 3 en 4 of neem daarvoor contact op met
uw/jouw wijkpredikant
2. De jongerenkring
De kring is speciaal bestemd voor jongeren, die in de afgelopen jaren in het
openbaar belijdenis van het geloof hebben afgelegd.
Volgende week wordt over deze kring meer geschreven in het kerkblad.

 

Namens de catechesecommissie

Ds. H.J. van der Veen