Belangrijk bericht voor Ziggo klanten

We hebben als kerkrentmeesters een brief gestuurd naar de directie van Ziggo met het verzoek om uitstel voor het afschakelen van het analoge radiosignaal waarmee vooral een aantal van onze oudere gemeenteleden naar de zondagse eredienst luisteren. Door dit uitstel wordt het analoge signaal door Ziggo nog tot medio december doorgegeven in plaats van tot juli. Dat betekent dat we meer tijd hebben om het een en ander te regelen
en waardoor de kerkdiensten nog tot ongeveer eind van dit jaar via de radio beluisterd kunnen worden.
U wordt over enige tijd door ons geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om op
een andere manier naar de kerkdiensten te luisteren.

Namens de kerkrentmeesters,
Piet Groen