Belangrijke mededeling m.b.t. aanleveren kopij

De redactie van het Kerkblad is blij met alle bijdragen die wekelijks aangeleverd worden.  Om de aanvoer van kopij te stroomlijnen wordt alle schrijvers verzocht het volgende in acht te nemen:

  • Lever kopij altijd aan in een apart Word-document en  neem dit niet op in het mailbericht zelf;
  • Geef in de onderwerpregel de inhoud van het bericht aan, bijvoorbeeld ‘Wijkbericht 1’, ‘Maandagavondkring’, ‘HGJS’, enz.; en niet zoals veel voorkomt ‘Kerkbladbericht’;
  • Maak berichten niet zelf op, maar zorg voor eenvoudige tekst, met enkele regelverspringing, geen inspringingen, het liefst in Calibri/12;
  • Vermijd het veelvuldig gebruik van uitroeptekens in de tekst.

Uw medewerking hierin maakt het werk voor de redactie een stukje lichter. Bij voorbaat alvast dank!