Beleefd

Vele gemeenteleden blijken uiterst beleefd te zijn. Niet dat ik ze anders had ingeschat. Maar dat het zover ging, had ik niet gedacht. Ouderen zeggen: laten de gezinnen met kinderen eerst maar naar de kerk gaan. Dezen zeggen op hun beurt: laat ouderen eerst maar gaan. Wat mooi om dit te zien. Gevolg van deze al te grote beleefdheid is natuurlijk wel dat de kerkdiensten beslist niet overtekend zijn. Als je wel fysiek aanwezig geweest bent, heb je wat beleefd: wat is het mooi om weer samen voor Gods aangezicht te kunnen verschijnen. Die beleving gun je anderen ook. Stimuleer elkaar. Misschien kun je hierbij denken aan Hebreeën 10: 24-25:
‘Laten we opmerkzaam blijven en … in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen’.