Belijdenis en catechese wijken 1 en 2

Belijdeniskring
Op dit moment hebben zich al enkele gemeenteleden gemeld voor de belijdeniskring, die op maandagavond 21 september van start gaat. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we in de werkkamer (ingang Isaäc da Costastraat) van ds. Sparreboom bij elkaar komen, maar wanneer er meer aanmeldingen komen, vinden we vast wel een grotere ruimte. Deelname aan de belijdeniskring verplicht uiteraard niet tot het doen van belijdenis. Het is immers een hele stap om ‘ja’ te zeggen in het midden van de gemeente. Tegelijkertijd: wat is er nu beter dan uit te spreken dat je Jezus Christus nodig hebt?! Wees dus welkom en meld je alvast aan!

Catechese
Beste jongeren, de komende periode ontvangen jullie een uitnodiging om deel te nemen aan de huiscatechese. We beginnen dit seizoen met een nieuwe, frisse methode: ‘Follow Me’. Zelf hoop ds. Sparreboom geregeld aan te schuiven bij een huiscatechesekring, zodat we elkaar de komende periode beter leren kennen.