Belijdenis wijken 1 en 2

Afgelopen zondag kwam de prachtige belijdenis van Ruth aan de orde: ‘Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’. Tegen de stroom in waagde deze heidense vrouw het met de God van Israël. Het is best mogelijk dat haar levensweg jou/u inspireert om eveneens tegen de stroom in het geloof in de levende God en Vader van onze Here Jezus Christus te belijden. In de kerk gebeurt dat tijdens de openbare belijdenis van het geloof op de zondag voorafgaande aan Pasen. Ter voorbereiding op deze mooie stap komen we als kring bijeen.
De eerste bijeenkomst is op maandagavond 23 september om 20.15 uur in de Maranathakerk. Mogelijk is deze zomerperiode een goede bezinningstijd om te overwegen aan te sluiten bij deze kring. Mochten er praktische bezwaren zijn, dan
kunnen we altijd in overleg zoeken naar een passende oplossing.
Wees van harte welkom!