Belijdeniscatechisanten wijken 1 en 2

We zijn dankbaar dat we als kerkenraden kunnen vertellen dat op zondag 10 april de volgende broeders en zusters belijdenis hopen af te leggen van hun geloof:
– Emanuela Brandwijk;
– Niels en Jeanine Meerkerk;
– Matthijs en Sandra Noordergraaf;
– Philip Passchier;
– Merel Schep;
– Fabiënne Struijs;
– Annie Visser-den Besten.
We kijken met hen terug op fijne ontmoetingen gedurende het seizoen en op een waardevolle slotavond deze week in het bijzijn van een aantal leden van de kerkenraden. We vragen u en jullie om met hen mee te leven en te bidden om Gods zegen over deze tijd van toeleven naar de dienst, waar we als gemeente dankbaar naar uit mogen kijken.