Belijdeniscatechisatie

We hebben een fijne groep van negen personen die eens per veertien dagen een avond samenkomen in de Maranatha Kerk om met elkaar over de kernpunten van het christelijk geloof te spreken. We overdenken hun betekenis voor ons leven.
Woensdag 2 december is het weer zo ver. Dan hebben we het over het thema: ‘Jezus Christus is de Opgestane’. En wij zullen mogen leven met Hem! Wilt u de catechisanten ook in uw voorbeden gedenken?