Belijdeniscatechisatie

Het duurt nog even, maar de tijd gaat snel… over drie weken begint het winterseizoen. Dan start ook de catechese weer. Graag nodig ik mensen die belijdenis willen doen of daar serieus over nadenken, uit tot het volgen van de belijdeniscatechese. Ik heb al enkele aanmeldingen binnen, maar er kunnen er nog meer bij. Waarom zou je belijdeniscatechese volgen?
1. God heeft recht op je leven: omdat Hij je Schepper is – en omdat Hij met je in een verbond staat.
2. God wil een antwoord. ‘Kies wie je dienen zult…’. Neutraliteit bestaat niet. Geen antwoord is ook een antwoord…
3. God wil beleden worden. Sommige mensen zien de noodzaak van belijdenis doen niet. Ze zeggen: ‘Als ik in mijn hart God maar dien, dan is het goed’. Jezus zegt wat anders: ‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is’ (Matth. 10: 32).
4. God heeft ons veel te leren. Belijdeniscatechese is een periode waarin je veel zult leren: over de Bijbel, over de geloofsleer en de betekenis daarvan voor je leven. Elk jaar weer merk ik hoe goed het de catechisanten doet om nieuwe dingen te leren. Het opent nieuwe perspectieven op God en de Bijbel.
Kortom, voel je je aangesproken door het Woord van God, merk je dat je een verlangen hebt de Heere te zoeken en te dienen, weet je dan welkom. Je kunt per mail of telefonisch contact met je wijkpredikant opnemen, ook als je nog aarzelt of bepaalde vragen hebt.