Belijdenisdienst

In de morgendienst van zondag 10 april deden negen broeders en zusters belijdenis van hun geloof. Met hen kijken we dankbaar terug op deze dienst. De tekst van de verkondiging kwam uit Johannes 17: 3: ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.’
Ook kreeg ieder een persoonlijke tekst mee, die we graag delen:
• Emanuela Brandwijk: ‘Door Jezus Christus gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn’
(1 Petrus 1: 21).
• Niels Meerkerk: ‘Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God’ (1 Johannes 4: 15).
• Jeanine Meerkerk-Theunisse: ‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem’
(1 Johannes 4: 16).
• Matthijs Noordergraaf: ‘Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered!’
(Efeze 2: 4-5).
• Sandra Noordergraaf-Bons: ‘Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden’ (Efeze 2: 8-9a).
• Philip Passchier: ‘Daarom moeten wij onze aandacht des te meer richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers raken’ (Hebreeën 2: 1).
• Merel Schep: ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog’ (Psalm 32: 8).
• Fabienne Struijs: ‘Blijf trouw aan het geloof, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is’ (Kolossenzen 1: 23a).
• Annie Visser-den Besten: ‘De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht’ (Psalm 100: 5).