Belijdenisdienst wijken 1 en 2: een terugblik

Heel veel mooie reacties kregen we op de belijdenisdienst van zondag 14 april. Degenen die belijdenis aflegden van hun geloof waren getroffen door het meeleven en de betrokkenheid van zovelen. Het was een warme en persoonlijke dienst. Er is veel over nagesproken, zeker ook met hen die niet of weinig affiniteit hebben met het christelijke geloof. Zulke gesprekken hadden we ook geoefend.
Alle zestien kregen een persoonlijke belijdenistekst die we hieronder nog weer even naar boven halen:
Daphne Visser: ‘U mag uw zorgen op God afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart’ (1 Petrus 5: 7);
Nadine Visser: ‘Leer mij goed onderscheiden; ik heb vertrouwen in uw geboden’ (Psalm 119: 66);
Marieke Visser: ‘Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus’ (Efeziërs 5: 19-20);
Marcella Willemsen: ‘Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst’ (Galaten 5: 22);
Charlotte van de Wetering-Sterrenburg: ‘Door zijn genade bent u gered, dankzij uw geloof’ (Efeziërs 2: 9);
Ilse Tanamal-Visser: ‘Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is’ (Kolossenzen 3: 1-2);
Stephanie van Vuuren-Vermeulen: ‘Geef acht op jezelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer je dat doet, zul je zowel jezelf behouden als hen die naar je luisteren’ (1 Timoteüs 4: 16);
Naomi Hakkesteeg: ‘Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God staat je bij’ (Jozua 1: 9);
Niels Vink: ‘De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen worden’ (Psalm 65: 2);
Rianne van Houwelingen-Hoek: ‘Je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus’ (2 Timoteüs 3: 15);
Gerard van Houwelingen: ‘Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd’ (1 Timoteüs 6: 12);
Dirk Jan Zwartbol: ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’ (Filippenzen 4: 6-7);
Ruud Vogel: ‘Uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op kracht van God’ (1 Korintiërs 2: 5);
Anja de Bruin-Pijl: ‘Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand’ (Jesaja 41: 10);
Ad de Bruin: ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’ (Marcus 9: 24);
Mien Putters: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft. Bent u werkelijk mijn leerling. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden’ (Johannes 8: 31-32).