Belijdenisdienst wijken 1 en 2

In de gezamenlijke dienst van 29 maart in de Grote Kerk zullen de volgende catechisanten uit beide wijken belijdenis van het geloof afleggen.
Hie volgen de namen van de 9 nieuwe lidmaten:
uit wijk 1:
Frank Joël Dunsbergen, geboortedatum 26 januari 1995;
Irene Christine Dunsbergen, geboortedatum 26 januari 1995;
Teuntje Bastiaantje van der Ing-van Zanten,  geboortedatum 1 februari 1941;
Roy Gerit Pieter Kroon, geboortedatum 12 augustus 1986;
Jenny Zegelaar-Stierman,  geboortedatum 29 november 1984;

uit wijk 2:
Esther Slieker, geboortedatum 18 januari 1995;
Piet Stierman, geboortedatum 22 november 1983;
Pieter Cornelis Vonk, geboortedatum 25 oktober 1983;
Tabitha Vonk-Breedveld, geboortedatum 18 juni 1988.
Het sacrament van de Heilige Doop zal bediend worden na zijn belijdenis aan Roy Kroon. Wilt u de nieuwe lidmaten in uw voorbeden gedenken?