Belijdenisdienst wijken 1 en 2

Eindelijk is het zo ver. Zondagmorgen 11 oktober zal in de morgendienst door een elftal gemeenteleden, indien geen wettige bezwaren worden ingediend, openbare belijdenis van het geloof worden afgelegd. Oorspronkelijk zou dit op de zondag voor Pasen gebeuren, maar door de coronacrisis moesten de plannen worden bijgesteld.
Met het oog op de belijdenisdienst zal er op woensdag 30 september in het CJMV-gebouw een ‘aannemingsavond’ zijn die geleid wordt door de catecheten van het vorige seizoen,
ds. Sparreboom en predikant-in-opleiding Willem Koudijs.
Zij hopen ook samen in de dienst voor te gaan.
De belijdenis zal, zo de Here wil, worden afgelegd door:
– Irene Boelen;
– Ruben David Boogaard;
– Cathalijne Adriana (Lisanne) Klein;
– Mark Meerkerk;
– Sanne Meerkerk-Trapman;
– Romy Pietronella den Otter;
– Arina Jannigje (Jannie) den Uil-van Werd;
– Neeltje (Nel) de Visser-Vonk;
– Timotheüs (Tim) de Waard;
– Kommer Jacob (Jaap) de Wild;
– Margaretha Rikste Anneke (Marianne) de Wild-de Bondt.

We dragen hen op aan de Here, onze God, en bidden met hen en voor hen om een zegen.