Belijdeniskring

Belijdenis doen van je geloof is een hele stap. Dat doe je niet zomaar. Maar tegelijkertijd is het wel een prachtige stap: ervoor uitkomen dat je Jezus Christus wilt volgen in je leven!
Daarom is het goed om voorafgaande aan dit bijzondere moment – op de zondag vóór Pasen – bij elkaar te komen en onderwerpen te bespreken die van belang zijn. Wat betekent het dat God onze Vader is? Wie is Jezus? En hoe zit het met de Heilige Geest? Maar ook: welke plaats heb ik zelf in de kerk? Over deze en andere vragen, over de kernpunten van het christelijke geloof willen we op een serieuze manier met elkaar praten op de belijdeniscatechisatie.
Misschien is dat nu wel iets voor jou. Op woensdag 28 september starten we met een oriënteringsavond om 20.00 uur in de Maranatha Kerk. Daarna komen we ongeveer om de veertien dagen op woensdag bij elkaar. Als je wel mee wilt doen, maar dan echt niet kunt, laat het dan even weten.
Roept deze summiere informatie vragen bij je op of wil je je aanmelden als deelnemer, bel, app of mail dan ds. G.J. Mink.