Belijdeniskring wijken 1 en 2

Na de zomerstop hopen we als gemeente het kringwerk op te pakken. Nu al geeft ds. Sparreboom graag door dat de eerste belijdeniskring bij elkaar komt op maandagavond 21 september aan de Rembrandtlaan 193. Wat is er mooier dan je Heiland, die zichzelf heeft gegeven om je te redden, te belijden voor de mensen. Om er zeker van te zijn dat de kring past in zijn werkkamer, graag even aanmelden. Voor meer informatie verwijst hij graag naar een folder die één dezer dagen beschikbaar is en vast een plek krijgt in de kerken.