Belijdeniskring wijken 1 en 2

Maandagavond jl. was het inloopuur met het oog op de nieuwe belijdeniskring.
We kijken terug op een mooie ontmoeting, waarbij ongeveer tien gemeenteleden aangaven dit seizoen de kring te willen gaan volgen. De eerste avond zal op woensdag
27 september gehouden worden. Blijft u meebidden om een gezegend seizoen?