Belijdenisteksten

Zondag 30 januari mochten vier seniore leden van onze gemeente voorafgaande aan de avondmaalsviering openbare belijdenis van hun geloof afleggen. Ze kregen elk een tekst mee:
– Corrie Baldée-van Noordenne hoorde een woord van de Here
Jezus: ‘Maar Ik heb voor u gebeden opdat uw geloof niet zou bezwijken’ (Lucas 22: 31-32a).
– Herman van Dodewaard: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd’ (Filippenzen 4: 4).
– Henk Verweij hoorde een woord van de Here Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerling. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken’ (Johannes 8: 31-32).
– Gerda Verweij-Huijzer: ‘Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk’
(1 Korintiërs 16: 13).
Het was een heel bijzondere dienst. We zijn dankbaar dat dit mocht gebeuren.

Bevestigingstekst ouderling
In de tweede morgendienst van afgelopen zondag kreeg de herbevestiging van ouderling Ad den Besten gestalte. Moniek van Oord-Klop werd voor de eerste maal bevestigd in het ambt van ouderling. Zij kreeg de volgende tekst mee: ‘Ga nu, Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen’ (Exodus 4: 12). We bidden beiden van harte de nabijheid van onze God toe.

 

 

 

 

 

v.l.n.r. Corrie Baldée, Willy Schouwenburg, Herman van Dodewaard,
Gerda en Henk Verweij, ds. Mink.