Benoeming ds. Meeuse

De kerkenraad wijk 4 heeft vorige week ds. W.C. Meeuse, tijdelijk benoemd als bijstand in het pastoraat. Hij zal in voorkomende gevallen de wijkpredikant vervangen en bezoeken afleggen in het zorgcentrum Waerthove en de Merwebolder. Wij wensen hem Gods zegen bij dit werk toe.