Benoeming Harm Jansen als pastoraal werker

De kerkenraden van de wijken 1&2 hebben, na het afscheid van ds. J. Riemersma als pastoraal werker, eerder dit jaar een werkgroep opdracht gegeven om op zoek te gaan
naar een opvolger. Deze werkgroep bestond uit de beide wijkpredikanten (ds. G.J. Mink
en ds. J.W. Sparreboom), de beide voorzitters (Hans van der Weijde en Paul Passchier) en ouderling-ouderenpastoraat Willy Schouwenburg. Ondersteuning vanuit het College van Kerkrentmeesters werd verleend door ouderling-kerkrentmeester Ot van Wingerden.
Na het plaatsen van advertenties en het voeren van meerdere (kennismakings)gesprekken kunnen de kerkenraden met blijdschap en dankbaarheid aan onze Hemelse Vader meedelen dat Harm Jansen met volle overtuiging in staat en bereid is om zich in te zetten voor het ouderenpastoraat in wijk 1&2. Harm Jansen heeft een aanstelling van 16 uur per week en hij zal in onze gemeente onder andere begrafenissen leiden en bezoekwerk aan ouderen verrichten.
Op startzondag 8 september 2019 in de morgendienst zal Harm Jansen in de bediening van pastoraal werker worden ingeleid, waarbij de belofte van geheimhouding wordt uitgesproken. Na afloop van de dienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld Harm Jansen en zijn vrouw Coby de hand te schudden, Gods zegen toe te wensen en nader kennis te maken.
Harm Jansen is 56 jaar, belijdend lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en woonachtig te Krimpen a/d Lek. Hij is getrouwd met Coby en zij hebben 3 kinderen.
Harm is bedrijfseconoom, maar in 2010 heeft hij de keuze gemaakt dit werk vaarwel te zeggen en – na het volgen van de opleiding pastoraal werk – te kiezen voor zijn passie:
het bijstaan van mensen in geestelijke nood. Sindsdien heeft Harm als geestelijk verzorger in meerdere verpleeg- en verzorgingstehuizen gewerkt. Vanaf 1 september is hij voor 20 uur per week werkzaam in het verpleeghuis De Sterrenlanden in Dordrecht.
Harm benadrukt dat hij zijn taken wil verrichten in harmonie en goede sfeer en ziet uit naar de samenwerking met de beide wijkpredikanten, de kerkenraden én de pastorale ontmoeting met u.
Wij heten Harm van harte welkom in Sliedrecht en we hopen dat hij zich spoedig thuis mag voelen in onze gemeente.
Harm Jansen is vanaf 9 september bereikbaar op telefoonnummer 06 49594893, of via harm1.jansen@ziggo.nl. Zijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.