Benoeming jeugdouderling wijk 1

Benoeming jeugdouderling
De kerkenraad van wijk 1 maakt bekend dat Rebecca Heijkoop-Verlek is benoemd in de vacature van jeugdouderling.
Deze is ontstaan vanwege de ontheffing uit het ambt verleend aan Janneke den Besten-de Bruin.
We bidden Rebecca Gods zegen toe in het nemen van een goede beslissing.