Benoeming liederen Liedboek en Hemelhoog

De kerkenraden van wijk 1 en 2 hebben besloten in de diensten van genoemde wijken
de te zingen liederen uit het Liedboek en Hemelhoog als volgt te benoemen:
Liedboek: Lied 1 t/m 150 zal worden aangegeven als Psalm, vanaf lied 151 wordt het Gezang.
Hemelhoog : Alle liederen worden aangeduid met Lied.
Vanaf november zullen de te zingen liederen worden voorzien van notenbalken.
Dit ter bevordering van de gemeentezang.