Benoeming ouderling wijk 2

Benoeming ouderling
Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat mw. A. (Ria) Mudde-Struijk haar benoeming tot ouderling heeft aangenomen. Als kerkenraad zijn we Gode dankbaar dat we straks weer compleet zijn. Dat stukje werk in de gemeente kan nu ook weer opgepakt worden.
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad te worden ingediend.