Benoeming ouderling Wijkkerkenraad 1

De kerkenraad heeft tot ouderling benoemd de heer Piet Wielaard, Eendenpad 3 te Werkendam. Samen met zijn vrouw leven ze al jaren mee in onze wijk en zijn betrokken leden van onze gemeente. Onze broeder heeft tot zaterdag 8 februari de tijd om over zijn benoeming na te denken en we bidden, dat God hem de vrijmoedigheid geeft zijn verkiezing aan te nemen. Blok-ouderling Arjan den Otter is van ambt gewisseld. Hij gaat als diaken verder, omdat er een belangrijke en moeilijk te vervullen vacature in de diaconie alsmaar vacant bleef. We zijn blij met deze oplossing, zodat ook het diaconale werk voortgang kan blijven vinden. We willen uw voorbede vragen, opdat de vacatures in ons midden spoedig verleden tijd zullen mogen zijn.