Benoemingen wijkkerkenraad 2

De kerkenraad laat weten dat de mevrouw Ramona Muilwijk-Schouwenburg haar benoeming tot evangelisatieouderling heeft aanvaard en dat mevrouw Bertie de Groot-Verheul voor haar benoeming tot ouderling heeft bedankt. Dat er zegen en rust mag zijn op beide besluiten. Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van de benoemde evangelisatieouderling kunnen binnen 1 week na deze afkondiging schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad.