Beperken energiekosten

Iedereen heeft te maken met de sterk toegenomen energiekosten. Ook wij als kerkelijke gemeente moeten inspelen op deze situatie. In de afgelopen jaren waren de kosten voor het energieverbruik ongeveer € 25.000,- per jaar. Als er geen maatregelen worden genomen zullen deze kosten mogelijk stijgen naar € 100.000,- per jaar. Om de kosten zoveel mogelijk te beperken is de technische commissie al enige tijd bezig om alle lampen te vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast is deze commissie aan het onderzoeken hoe we de gebouwen op een energiezuinige manier kunnen verwarmen. De eerste conclusie is dat we op korte termijn geen grote technische maatregelen kunnen nemen i.v.m. lange levertijd van materialen en omdat de bedrijven die dit zouden moeten doen geen capaciteit hebben. We zijn daarom genoodzaakt om de volgende maatregelen te nemen in de maanden december t/m april:
– Alleen de hoofdingang van de kerkgebouwen gebruiken voor binnenkomst en verlaten van het gebouw. Hierdoor voorkomen we dat door tocht de warmte uit de kerk verdwijnt.
– Binnentemperatuur van de kerken en alle andere gebouwen op 15 graden Celsius.
– Iedereen dient bij het afsluiten van de kerk (niet alleen de kosters) alle binnendeuren       dicht te doen.
– Voor samenkomsten en vergaderingen zullen zoveel als mogelijk dezelfde zalen gebruikt worden.
– Indien de buitentemperatuur overdag beneden de 5 graden Celsius zakt zal de hoofdzaal van het CJMV gebouw worden gesloten voor activiteiten.